Akreditiranje je zaključeno.
Zadnji rok za oddajo e-prošnje za izdajo novinarske akreditacije je bil 29. januar 2019.

Dodatne informacije: akreditacije@zlatalisica.si