Akreditiranje je zaključeno.
Zadnji rok za oddajo e-prošnje za izdajo novinarske akreditacije je bil 4. januar 2017.